Informatievergadering Samenleving 29 augustus 2013

N.B. Het oorspronkelijke agendapunt 6 (Investeringsprogramma sport) is vervallen.

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 29 augustus 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6, 7 en 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van maandag 27 mei 2013

Stukken

5.

Terugkoppeling Baanbrekers

Behandelvoorstel

Indien er schriftelijk vragen zijn over de vergaderstukken van Baanbrekers, zal de beantwoording bij dit agendapunt plaatsvinden door dhr. Musters (raadslid en lid van het Algemeen Bestuur Baanbrekers)

6.

Herziening hondenbeleid 2013

Stukken

7.

Inhoudelijke reactie Rekenkamerrapport subsidies

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht