Informatievergadering Samenleving 28 november 2013

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 28 november 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 9 . U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 10 oktober 2013

Stukken

5.

2e Bestuursrapportage

Stukken

6.

Armoedebeleid

Stukken

7.

11e wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers

Stukken

8.

Evaluatienota sport en bewegen benoemen knelpunten

Stukken

9.

Hernieuwde aanvraag zendtijdtoewijzing HTR

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht