Informatievergadering Samenleving 27 november 2014

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 27 november 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 7 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers

4.

Besluitenlijsten van donderdag 2 en 16 oktober 2014

Stukken

5.

Krediet sportaccommodatie SHJ en Judoclub Drunen

Stukken

6.

Ontwikkelplan SPORT volop in beweging

Stukken

7.

Evaluatie Hart voor Oudheusden

Stukken

8.

Benoeming plaatsvervangend leden AB Baanbrekers

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht