Informatievergadering Samenleving 26 april 2012

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 26 april 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van dinsdag 6 maart 2012

Stukken

5.

Fusie ISD en WML

Stukken

6.

Sportaccommodatie Dillenburg

Stukken

7.

Presentatie over overgang AWBZ - Wmo

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht