Informatievergadering Samenleving 17 april 2014

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 17 april 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde zijn er geen inspreekonderwerpen.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 30 januari 2014

Stukken

5.

Wijkatlas

6.

Stichting Schakelring

Behandelvoorstel

Mevrouw van Beurden en de heer Veldkamp geven een presentatie over de ontwikkelingen en
uitdagingen in de ouderenzorg

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht