Informatievergadering Samenleving 16 oktober 2014

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 16 oktober 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

 1. Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers

4.

Besluitenlijst van donderdag 4 september 2014

Stukken

5.

Sociaal Domein

Sub-agendapunten

 1. 5a Beleidsnota Participatiewet

  Stukken
 2. 5b Uitwerkingsplan regionaal beleidskader jeugdhulp

  Stukken
 3. 5c Verordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Heusden 2015

  Stukken
 4. 5d Hulp bij het huishouden per 1 januari 2015

  Stukken
6.

Evaluatie Oudheusden

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht