Informatievergadering Samenleving 12 juni 2014

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 12 juni 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 en 7 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

Sub-agendapunten

  1. Terugkoppeling uit het AB van Baanbrekers

4.

Besluitenlijst van donderdag 17 april 2014

Stukken

5.

Ontwerpbegroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Stukken

6.

Presentatie Participatiewet door Sjoerd Potters, lid van de Tweede Kamer voor de VVD

Stukken

7.

Notitie Bouwen op de kracht van inwoners

Behandelvoorstel

notitie wordt op 3 juni toegevoegd

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht