Informatievergadering Samenleving 10 oktober 2013

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 10 oktober 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 en 6. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 29 augustus 2013

Stukken

5.

Investeringsprogramma sport

Stukken

6.

Begrotingswijziging GGD over extra contactmomenten jong volwassenen

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht