Informatievergadering Samenleving 06 maart 2012

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 maart 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van donderdag 26 januari 2012

Stukken

5.

Rekenkamer-onderzoek Wmo onder de loep

Stukken

6.

Rondvraag

7.

Sluiting

Uitgelicht