Informatievergadering Ruimte 29 mei 2013

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 29 mei 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 10 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van donderdag 25 april 2013

Stukken

5.

Eerste Bestuursrapportage

Stukken

6.

Beheersverordening Bedrijventerreinen

Stukken

7.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan

Stukken

8.

Bestemmingsplan Nassaulaan

Stukken

9.

Bestemmingsplan Parallelweg Heesbeen

Stukken

10.

Bestemmingsplan Wolput Mortelweg

Stukken

11.

Ontwerpbestemmingsplan Frans Halslaan

Stukken

12.

VoBp Haarsteegsestraat 99

Stukken

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Uitgelicht