Informatievergadering Ruimte 28 november 2012

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 28 november 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 8 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van woensdag 10 oktober 2012

Stukken

5.

2e Bestuursrapportage

Behandelvoorstel

Bespreking van onderwerpen in programma: 4, 5 (NIEGG), 14, 18 (vanaf derde alinea), 19
Majeure projecten blz.: 31, 32, 34, 36 bovenaan

Stukken

6.

Bestemmingsplan Dillenburg

Stukken

7.

Bestemmingsplan Kasteeldreef 31a Drunen

Stukken

8.

Beleidsnota Ruimte voor tijdelijke werknemers

Stukken

9.

Voorontwerpbestemmingsplan woonwagenlocatie Nassaulaan Vlijmen

Stukken

10.

Voorontwerpbestemmingsplan woonwagenlocatie Parallelweg Heesbeen

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht