Informatievergadering Ruimte 28 augustus 2013

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 28 augustus 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijsten van woensdag 29 mei en 12 juni 2013

Stukken

5.

Bestemmingsplan Kees Klerxstraat Vlijmen

Stukken

6.

Bestemmingsplan De Putter Vlijmen

Stukken

7.

Bestemmingsplan Frans Halslaan Drunen

Stukken

8.

Bestemmingsplan Bosscheweg 10 Drunen

Stukken

9.

Ontwerpbestemmingsplan Groenewoud I Metal Valley - Grondbedrijf

Behandelvoorstel

Dit ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor burgers. Zij kunnen zienswijzen indienen. De behandeling in deze vergadering is een eerste bespreking; in een later stadium wordt het bestemmingsplan geagendeerd als raadsvoorstel (inclusief de reactie op de zienswijzen) in de informatievergadering en raadsvergadering

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht