Informatievergadering Ruimte 25 april 2012

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 25 april 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van woensdag 7 maart 2012

Stukken

5.

Aanpassingen gemeentelijke bouw-, momumenten- en brandbeveiligingsverordening

Stukken

6.

Evaluatie Centrumplan Drunen

Stukken

7.

Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP) Heusden 2011

Stukken

8.

Beeldregieplan Metal Valley

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht