Informatievergadering Ruimte 24 april 2013

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 24 april 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van woensdag 6 maart 2013

Stukken

5.

Beschikbaar stellen krediet aankoop voormalig winkelpand COOP Oudheusden

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan Centrum Vlijmen

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan Bosscheweg 10 Drunen

Stukken

8.

Ontwerpbestemmingsplan Kees Klerxstraat Vlijmen

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht