Informatievergadering Ruimte 16 januari 2013

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 16 januari 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 8 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijsten van woensdag 28 november en dinsdag 4 december 2012

Stukken

5.

Coordinatieverordening Wro

Stukken

6.

Bestemmingsplan Nieuwkuijk

Stukken

7.

Bestemmingsplan Oudheusden

Stukken

8.

Masterplan centrum Vlijmen

Stukken

9.

Voorontwerpbestemmingsplan Vlijmen Groote Kaveling

Stukken

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Uitgelicht