Informatievergadering Ruimte 15 oktober 2014

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 15 oktober 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt uw ingediende zienswijzen mondeling toelichten als inspreker over agendapunt 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 3 september 2014

Stukken

5.

Alternatieve ontwikkeling Centrumplan Vlijmen

Stukken

6.

Bestemmingsplan Drunen herziening 2014

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht