Informatievergadering Ruimte 13 juni 2012

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 13 juni 2012
Aanvang:
18:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 en 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van woensdag 25 april 2012

Stukken

5.

Bestemmingsplan Heusden Vesting

Stukken

6.

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan

Stukken

7.

Eerste Bestuursrapportage (1e Berap)

Behandelvoorstel

Bespreking van de onderwerpen die deze informatievergadering betreffen

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht