Informatievergadering Ruimte 11 juni 2014

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 11 juni 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5, 6 en 7 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 16 april 2014

Stukken

5.

Bestemmingsplan Het Run

Stukken

6.

Bestemmingsplan partiele herziening Het Hoog II

Stukken

7.

Evaluatie Centrumplan Vlijmen

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht