Informatievergadering Ruimte 07 maart 2012

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 07 maart 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5, 6 en 7 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van woensdag 25 januari 2012

Stukken

5.

Structuurvisie centrum Vlijmen

Stukken

6.

Geurverordening gemeente Heusden 2012

Stukken

7.

Erfgoednota gemeente Heusden

Stukken

8.

VoBp Sportlaan Drunen

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht