Informatievergadering Ruimte 06 maart 2013

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 06 maart 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijsten van dinsdag 16 januari 2013

Stukken

5.

Beeldkwaliteitsplan bestemmingsplan en exploitatieplan Geerpark

Stukken

6.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Steenfabriek

Stukken

7.

Bestemmingsplan Koesteeg

Stukken

8.

Voorontwerpbestemmingsplan VAL BV

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht