Informatievergadering Ruimte 03 september 2014

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 03 september 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u uw zienswijze mondeling toelichten bij agendapunt 5 t/m 9. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van woensdag 11 juni 2014

Stukken

5.

Bestemmingsplan Vaartweg

Stukken

6.

Bestemmingsplan Bedrijfslocatie Bosscheweg

Stukken

7.

Eerste herziening exploitatieplan Geerpark

Stukken

8.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuwkuijk

Stukken

9.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Groenewoud II

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan Drunen Herziening 2014

Stukken

11.

Voorontwerpbestemmingsplan Haarsteeg

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht