Informatievergadering Bestuur en Beheer 28 mei 2013

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 mei 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 10. U meldt dit
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 5 maart 2013

Stukken

5.

Eerste Bestuursrapportage

Stukken

6.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

7.

Begroting 2014 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

8.

Wijziging gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Stukken

9.

Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Stukken

10.

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2016 Stadsgewest s-Hertogenbosch

Stukken

11.

Nadere toelichting Exploitatieplan en bestemmingsplan Centrum Vlijmen

Behandelvoorstel

Dit is een vervolg op de bespreking van 24 april 2013
(Op 12 juni 2013 zal in een extra informatievergadering het bestemmingsplan en exploitatieplan inclusief
zienswijzen worden besproken; op 12 juni wordt indieners van zienswijzen de gelegenheid geboden om
hun zienswijze mondeling toe te lichten)

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht