Informatievergadering Bestuur en Beheer 27 november 2012

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 november 2012
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 t/m 13 U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van dinsdag 9 oktober 2012

Stukken

5.

Beleidsplan integrale handhaving

Stukken

6.

2e Bestuursrapportage

Behandelvoorstel

Bespreking van onderwerpen in programma: 1, 3, 5 (gemeentelijke eigendommen), 10, 13 en 15.

Stukken

7.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Stukken

8.

Leges en tarieven 2013

Stukken

9.

Automatische incasso Verordeningen OZB 2013 en hondenbelasting 2013

Stukken

10.

Verordening Planschade

Stukken

11.

Kernmanagement Drunen invoering reclamebelasting

Stukken

12.

Evaluatie duurzaamheidsagenda

Stukken

13.

Status niet in exploitatie genomen gronden

Stukken

14.

Rondvraag

15.

Sluiting

Uitgelicht