Informatievergadering Bestuur en Beheer 27 augustus 2013

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 augustus 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 7 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 28 mei 2013

Stukken

5.

Eerste wijziging GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

6.

Gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant

Stukken

7.

Jaarstukken 2012 en ontwerpbegroting 2014 GR Hart van Brabant

Stukken

8.

Vaststellingsovereenkomst Bosscheweg 67 Drunen

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht