Informatievergadering Bestuur en Beheer 25 november 2014

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 25 november 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 12 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 14 oktober 2014

Stukken

5.

2e Bestuursrapportage 2014

Stukken

6.

Legesverordening en verordening lijkbezorgingsrechten 2015

Stukken

7.

Grondprijzen 2015

Stukken

8.

Uitgangspunten grondexploitaties

Stukken

9.

Verordening Rechtspositie wethouders raads- en commissieleden

Stukken

10.

Invoering werkkostenregeling per 1 januari 2015

Stukken

11.

Ontwerp regiobegroting 2015 Hart van Brabant-Midpoint

Stukken

12.

Trouwen

Behandelvoorstel

Richtgevende discussie

Stukken

13.

Brief Deloitte op verzoek van Heusden Transparant is ingetrokken

14.

Rondvraag

15.

Sluiting

Uitgelicht