Informatievergadering Bestuur en Beheer 15 januari 2013

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 januari 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 10. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van dinsdag 27 november 2012

Stukken

5.

Wijzigingen Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2008 en 1e wijziging Leges-verordening 2013

Stukken

6.

Deelname Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Stukken

7.

Voortgang Vastgoedbeleid

Stukken

8.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

Stukken

9.

Energievisie

Stukken

10.

Onderzoek opsporing en ruiming explosieven in GOL-projecten en Geerpark

Stukken

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Uitgelicht