Informatievergadering Bestuur en Beheer 10 juni 2014

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 juni 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 4 en 6 . U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Eerste Bestuursrapportage

Behandelvoorstel

wordt op 3 juni toegevoegd

Stukken

5.

Besluitenlijst van dinsdag 13 en 27 mei 2014

Stukken

6.

Wegsleepverordening

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht