Informatievergadering Bestuur en Beheer 05 maart 2013

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 05 maart 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 6 en 7. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van dinsdag 15 januari 2013

Stukken

5.

Kavelruil

Stukken

6.

Beschikbaarstelling krediet aankoop gronden SMT

Stukken

7.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Stukken

8.

Verzoek fractie CDA ogv art 13 lid 9 RvO Brief Provincie Noord-Brabant inzake beoordeling begroting 2013 in het kader van financieel toezicht

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht