Informatievergadering Bestuur en Beheer 02 september 2014

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 september 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 10 juni 2014

Stukken

5.

Kadernota Integrale Veiligheid Meierij en ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018

Stukken

6.

Verordening Basisregistratie Personen gemeente Heusden 2014

Stukken

7.

Op verzoek van Gemeentebelangen het subsidieverzoek van C.F. van Tuyl m.b.t. De Korenmolen

Stukken

8.

Op verzoek van Gemeentebelangen de brief van Van Oers Hairfashion m.b.t. bezwaar invoeren

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht