Informatievergadering Algemeen 27 mei 2014

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 27 mei 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 4.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier.

Stukken

4.

Bespreking Coalitieprogramma 2014 2018

Stukken

5.

Sluiting

Uitgelicht