Extra informatievergadering Samenleving 3 november 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 03 november 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Stukken

4.

Het Run evaluatie 2016 en verzoek geldlening

Behandelvoorstel

Bespreking van de memo, geen besluitvorming

Stukken

5.

Sluiting

-

memo met toegezegde antwoorden op vragen bij agendapunt 4

Behandelvoorstel

toegevoegd op 9 november 2016

Stukken

-

bijlage exploitatieoverzicht N-Joy 2007-2016

Stukken

Uitgelicht