Extra informatievergadering Samenleving 21 september 2015

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
maandag 21 september 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 4 en 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier.

4.

De Voorste Venne

Stukken

5.

Het Run 2016 en verder

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht