Extra algemene informatievergadering 6 december 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 december 2016
Aanvang:
19:30 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Stukken

4.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

5.

Sluiting

Uitgelicht