Extra algemene informatievergadering 2 mei 2017

Orgaan:
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 mei 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Stand van zaken renovatie/verbouw De Voorste Venne

Stukken

5.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Stukken

6.

Sluiting

Uitgelicht