Samenleving EXTRA 15 juni 2017

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 15 juni 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 4. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl.

Stukken

4.

Jaarstukken 2016, begrotingen 2017 e.v. en kadernota 2018 Baanbrekers

Stukken

5.

Sluiting

Uitgelicht