Extra algemene informatievergadering Transities Sociaal Domein

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 02 oktober 2014
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 4.
U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier.

Stukken

4.

Transities in het sociale domein

Behandelvoorstel

Presentaties en bespreking stand van zaken

Stukken

5.

Aanpak avonden over transities

Behandelvoorstel

Presentatie en bespreking met de portefeuillehouders

6.

Sluiting

Uitgelicht