Extra algemene informatievergadering 14 maart 2013

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 14 maart 2013
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Gezien de aard van deze vergadering (eerste oriëntatie en informatie) is er in een latere fase van de besluitvorming inspraak mogelijk.

Stukken

4.

Orienterende bespreking van de verdeling van de Subsidiegelden

Stukken

5.

Rondvraag

6.

Sluiting

Uitgelicht