Bestuur en Beheer 6 september 2016

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 06 september 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde (incl. Appendix) kunt u inspreken over agendapunt 5 t/m 8. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 21 juni 2016

Stukken

5.

Rapport Rekenkamercommissie Doorwerken

Stukken

6.

Uittreden uit GR inzameling huishoudelijk afval met s-Hertogenbosch

Stukken

7.

Wijziging GR Veiligheidsregio Brabant-Noord

Stukken

8.

Toelichting op regionale opgaven Noordoost Brabant, Hart van Brabant en De Langstraat door portefeuillehouders

Stukken

9.

Rondvraag

10.

Sluiting

Uitgelicht