Bestuur en Beheer 29 november 2016

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 november 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over agendapunt 5 t/m 12. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 6 september 2016

Stukken

5.

Afvalbeleidsplan 2017-2020

Stukken

6.

Afvalstoffenverordening

Stukken

7.

Grondprijzen 2017

Stukken

8.

Uitgangspunten grondexploitaties 2017

Stukken

9.

Legesverordening 2017, eerste wijziging tarieventabel afvalstoffenheffing 2017, eerste wijziging tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2017, verordening toeristenbelasting 2017, verordening watertoeristenbelasting 2017 en tarieven rioolaansluitkosten 2017

Stukken

10.

Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven WOII 2016

Stukken

11.

Beheersverordening en nadere regels begraafplaatsen

Stukken

12.

Begrotingswijziging 2016 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Stukken

13.

Rondvraag

14.

Sluiting

Uitgelicht