Bestuur en Beheer 1 december 2015

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 01 december 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 11. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 13 oktober 2015

Stukken

5.

Tweede Bestuursrapportage 2015

Stukken

6.

Legesverordening

Stukken

7.

Uitgangspunten grondexploitaties 2016

Stukken

8.

Grondprijzen 2016

Stukken

9.

Regels carbidschieten in Algemene Plaatselijke Verordening

Stukken

10.

Zonne-installatie zwembad Die Heygrave

Stukken

11.

GR-wijziging Regionale Ambulancevoorziening

Stukken

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Uitgelicht