Bestuur en Beheer 18 april 2017

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 april 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 5 en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 7 maart 2017

Stukken

5.

Verzoek Levink CDA bespreking brief Provincie Noord-Brabant izk VeerKrachtig Bestuur d.d.16-02-2017

Stukken

6.

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht