Bestuur en Beheer 13 oktober 2015

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 13 oktober 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 t/m 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de raadsgriffier, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Besluitenlijst van dinsdag 8 september 2015

Stukken

5.

Rapport Rkc inhuur

Stukken

6.

Toelichting op regionale opgaven Noordoost Brabant Hart van Brabant en De Langstraat door portefeuillehouders

Stukken

7.

Presentatie Actualisatie Kadernota Grondbeleid

Stukken

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

Uitgelicht