Bestuur en Beheer 10 maart 2015

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 maart 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken over agendapunt 5 . Omdat agendapunt 5 op 24 maart wordt besproken kunt u zich aanmelden tot 23 maart.

Stukken

4.

Besluitenlijsten van 25 november 2014 en 27 januari 2015

Stukken

5.

Grondverkoop centrum Vlijmen 24 maart behandeld

6.

Verzoek Heusden Transparant: memo college reactie en rapport pachtgronden Heusden

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht