Algemene informatievergadering 29 augustus 2017

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 augustus 2017
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken over de agendapunten 4a, 4c en 6. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

INFORMATIEBLOK

Sub-agendapunten

 1. Voortgang burgerbegroting Hedikhuizen

  Behandelvoorstel

  Korte toelichting op het proces en de voortgang en tussentijdse uitkomsten daarvan

  Stukken
 2. Indien aan de orde: Actuele terugkoppeling door AB-leden Baanbrekers

 3. Actuele informatie over transities

  Stukken
5.

Voorontwerpbestemmingsplan Drunen Groenewoud 40

Stukken

6.

Led-sportveldverlichting LTC De Hoge Heide en RKDVC

Stukken

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Uitgelicht