Extra algemene informatievergadering 17 november 2016

Orgaan:
Informatievergadering Samenleving
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
donderdag 17 november 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

Stukken

3.

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde (incl. Appendix) kunt u inspreken over de agendapunten 4 en 5. U meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij griffie@heusden.nl
onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

4.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Stukken

5.

Toekomst De Voorste Venne

6.

Sluiting

Uitgelicht