24 maart Vervolg op Informatievergadering van 10 maart 2015

Orgaan:
Informatievergadering Bestuur
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 maart 2015
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

-

Opening

-

Spreekrecht

Behandelvoorstel

Volgens het Reglement van Orde kunt u inspreken of meespreken. U meldt dit uiterlijk op 23 maart bij de raadsgriffie, onder vermelding van het onderwerp.

Stukken

-

5. Grondverkoop centrum Vlijmen

Stukken

-

Rondvraag

-

Sluiting

Uitgelicht