Vragen artikel 61 Rvo Fractie DMP over onderhoudstoestand civiele kunstwerken

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 26 februari 2013”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 26 februari 2013”.

Uitgelicht