Beantwoording vragen op grond van artikel 61 Reglement van orde van de fractie Heusden Transparant inzake de verdeling van pachtgrond.

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 12 juni 2012”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 12 juni 2012”.

Uitgelicht