Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over klimaat, riolering en Operatie Steenbreek

Dit is een enkel agendapunt en is onderdeel van de agenda “Besluitenlijst 06 december 2016”.

Ga naar de agenda “Besluitenlijst 06 december 2016”.

Uitgelicht