beleidsnota's

  Raadsinformatiesysteem
    < naar het raadsinformatiesysteem >
  Hoe werkt het raadsinformatiesysteem?
 
In het Raadsinformatiesysteem heeft u via het vergaderschema van de raad en raadscommissies toegang tot alle agenda's en de besluitenlijsten van de raadscommissies.
U kunt de notulen van de raadsvergaderingen inzien en de bijlagen per agendapunt in het agendaoverzicht van de vergadering ophalen. Tenslotte is er een overzicht van de beleidsnotities opgenomen. Deze lijst is in ontwikkeling en zal verder uitgebreid worden.
Klik op een van onderstaande links voor een uitgebreide uitleg van de verschillende onderdelen van het Raadsinformatiesysteem
Vergaderschema's van de raad en raadscommissiesnaar boven
 
Als u het raadsinformatiesysteem opent komt u op het vergaderoverzicht van de raad. U kunt in het menu ervoor kiezen het vergaderoverzicht van een andere raadscommissie te bekijken. Bij de vergaderdata wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar de agenda van de vergadering. Bij de raadsvergaderingen kunt u de notulen bekijken.U kunt ook de besluitlijsten van de raadscommissievergaderingen inzien.
 
Kies in het uitklapmenu het bestuursorgaan waarvan u het vergaderschema wilt zien.
Klik op de link "agenda" om de agendapunten van de vergadering te bekijken.
Klik op de link "besluitenlijst' om de besluitenlijst van deze raadscommissievergadering te raadplegen.
Bij raadsvergaderingen kunt u de "notulen" dowloaden.
 
Agenda van de vergaderingnaar boven
 
Via het vergaderoverzicht kunt u de agenda van de vergadering openen. Hier vindt u een overzicht van de vergaderpunten met de bijbehorende bijlagen
 
In de agenda wordt een opsomming gegeven van de verschillende agendapunten, eventueel met een nadere uitleg.
Onder het kopje "bijlagen" vindt u de stukken die horen bij het betreffende agendapunt. U kunt deze bijlagen downloaden in pdf-formaat.
Het kan zich voordoen dat een bijlage niet beschikbaar is via het raadsinformatiesysteem maar wel ter inzage ligt. Dit wordt aangegeven met onderstaande iconen.
: De bijlagen liggen ter inzage op de gemeentehuizen van Drunen en Vlijmen.
: De bijlagen zijn vertrouwelijk en liggen ter inzage bij de raadsgriffier.
 
Besluitenlijstnaar boven
 
Via het vergaderoverzicht kunt u de besluitenlijsten van de raadscommissies bekijken. In de besluitenlijst wordt bij ieder agendapunt het advies van de commissie vermeldt. Het is ook mogelijk de hele besluitenlijst op te vragen
 
Het advies van de raadscommissie wordt bij ieder agendapunt vermeld.
Klik op de link "besluitenlijst" om de hele besluitenlijst te downloaden.
 
Beleidsnotitiesnaar boven
 
Op iedere pagina vindt u rechtsboven een link naar de beleidsnotities. Op de pagina beleidsnotities vindt u een alfabetisch gerangschikte lijst met beleidsnota's.
 
Klik op een beleidsnotitie om deze in pdf-formaat te kunnen te downloaden.
 
  Als u vragen heeft over inhoud van het Raadsinformatiesysteem dan kunt u mailen naar de raadsgriffier. Heeft u technische vragen mail dan naar de webmaster.
   
  < naar het raadsinformatiesysteem >